Sjef Lommen
Rector
Gerrit Komrij College

Website
Interview

Sjef Lommen - Gerrit Komrij College

Gerrit Komrij College

NB: Dit blog is overgenomen van de oude website van Ondernemers in Bedrijf

Gerrit Komrij College Winterswijk – Waardevolle connecties tussen
onderwijs en bedrijfsleven

Wat doet een scholengemeenschap tussen de leden van Ondernemers in Bedrijf? “We lijken
een vreemde eend in de bijt”, aldus rector Sjef Lommen. “Het Gerrit Komrij College wordt
door de overheid bekostigd, maar tegelijkertijd werken we op een bedrijfsmatige manier en
we hebben personeel. We worden op een economische basis aangestuurd en ook in het
onderwijs worden steeds meer initiatieven ondernomen waarmee het onderwijs meer naar de
particuliere sector schuift.”


Middenin de samenleving
De in Winterswijk gevestigde scholengemeenschap biedt alle onderwijsniveaus aan: van
leerwegondersteunend onderwijs tot gymnasium. Het college bedient zo’n 1500 leerlingen uit
de regio. De band met de regio is belangrijk. “Het beloofde land is niet alleen in de Randstad
te vinden”, stelt Sjef. “Het Gerrit Komrij College staat midden in de Winterswijkse
samenleving. Met het besef van de verwachte krimp in deze regio, hoort het bij onze taak
aandacht te besteden aan de toekomst van de regio en dus ook aan de toekomst van onze
kinderen.”
Aansluiting bij het bedrijfsleven
Dat is ook de reden waarom het Gerrit Komrij College

aansluiting zoekt bij het bedrijfsleven.
“We willen kennis en inspiratie opdoen bij lokale en regionale ondernemingen. We kunnen
elkaar ondersteunen, bijvoorbeeld door samen met bedrijfsleven leerlijnen uit te zetten. En
wij hopen goed opgeleide mensen te kunnen afleveren voor het bedrijfsleven in de regio.
”Half februari bezochten docenten een aantal ondernemingen, om te zien wat deze bedrijven
doen, welke mogelijkheden er voor leerlingen zijn, en om docenten inspiratie voor hun lessen
te geven. Het is logisch en waardevol dat onderwijs en bedrijfsleven samen optrekken, vindt
Sjef. “We kunnen gezamenlijk inspelen op de grillige arbeidsmarkt.” Het college speelt in op
het verwachte tekort aan technisch geschoolde mensen. “Met projecten, techniekdagen,
stages en opleidingsplekken motiveren we leerlingen om kennis te maken met technische
beroepen. Techniek is niet alleen maar werk waar je vieze handen van krijgt!”


Inspiratie

Sjef ervaart de contacten met het bedrijfsleven als leerzaam en inspirerend. “Bij bezoeken
aan bedrijven valt mij het innovatieve vermogen van ondernemers op, en de trots van mensen
op hun onderneming. Ondernemers zijn inventief, zoeken steeds naar nieuwe oplossingen.
Dat zou je in het onderwijs ook meer willen zien!”
Omgekeerd kunnen ondernemers zich door het onderwijs laten inspireren. Sjef: “Je hoort veel
negatieve geluiden over ‘de jeugd’, je hoort stereotyperingen. Ik werk elke dag met jongeren
en ik ben juist heel positief: onze leerlingen zijn gemotiveerd en willen graag aan de slag!”

Nodig een andere ondernemer uit

Wil je een andere ondernemer laten ervaren hoe effectief netwerken is? Nodig hem of haar kosteloos en vrijblijvend uit voor één van onze netwerkevents.

Wij sturen een automatische uitnodiging naar het e-mailadres die jij invult. Verder gebruiken we het e-mailadres niet. Je kunt zelf een persoonlijk bericht toevoegen.

We zijn flink vertegenwoordigd

Je vindt ons nu nog voornamelijk in het oosten van Nederland, maar er komen steeds meer regioclubs bij.