home 088 - 54 375 00

Ondernemers
in bedrijf

aanmelden lidmaatschap

Natuurlijk Zakelijk

Franšois Janssen

Natuurlijk Zakelijk heeft hart voor de mens achter de prestatie. Het speelveld van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling is wat ons elke dag energie geeft. Wij gunnen mensen een unieke bijdrage te leveren door te leven en werken vanuit eigen kracht en energie. Met plezier samen te werken en te vernieuwen met oog voor elkaars talenten. Om dit te realiseren werkt oprichter Franšois Janssen samen met een aantal partners.

In recent nationaal medewerkersonderzoek werd bevestigd dat de gehele mens achter de medewerker een groot onbenut potentieel is binnen veel organisaties. Neem niet alleen je hoofd mee naar de zaak, maar ook hart en buik! Houd rekening met het bewuste Ún het onbewuste, de bovenstroom Ún de onderstroom.

De natuur is groot leermeester op het gebied van wendbaarheid. Het gaat hier om het grotere geheel, alles is verbonden en continu in verandering. Hoe is uw verbinding met uzelf, team, afdeling, organisatie en omgeving? De mens raakt steeds verder verwijderd van de natuur en hiermee van zijn eigen natuur. Deze natuur in de organisatie beheren wij graag samen met u. Wij gaan uit van het beheren vanuit vertrouwen in plaats van het beheersen vanuit angst. Waardoor u nat˙˙rlijk uw doelstellingen kunt realiseren.

Wij zetten de natuur in als out of the box locatie en als plek die uitnodigt uzelf te zijn. Verder zetten wij metaforen uit de natuur in binnen coachtrajecten en kunnen wij samenwerken met paarden als feedbackgever. Daarnaast hebben wij via samenwerkingspartners toegang tot veel opties die op vernieuwende en natuurlijke wijze beweging kunnen brengen in uw vraagstukken. vorige pagina
Barchemseweg 119
7241 JC Lochem
06-51433459
www.natuurlijkzakelijk.nl

Actief in de regio's