home 088 - 54 375 00

Ondernemers
in bedrijf

aanmelden lidmaatschap

Gemeente Lochem

Cor Bernard

Lochem is met haar ruim 216 km2 een rijk met natuurschoon bedeelde plattelandsgemeente met een stedelijke kern (Lochem), verschillende dorpskernen (Almen, Barchem, Epse, Eefde, Gorssel, Harfsen, Laren) en een aantal buurtschappen (Exel, Joppe, Kring van Dorth en Zwiep). De gemeente kent een goed werk- en voorzieningenniveau en een groot landelijk gebied.?De gemeente telde 33.249 inwoners per 1 januari 2015.?De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente Lochem. Het dagelijks bestuur is in handen van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is dus het hoogste bestuursorgaan. De inwoners van de gemeente Lochem bepalen via de gemeenteraadsverkiezingen wie er in de raad zit. Op?www.lochem.nl?vindt u nieuws en informatie en het digitaal loket. U kunt de gemeente ook volgen op Twitter @gemlochem en Facebook.com/GemeenteLochem? vorige pagina
Hanzeweg 8
7241 CR Lochem
0573-289141
www.lochem.nl

Actief in de regio's