home 088 - 54 375 00

Ondernemers
in bedrijf

aanmelden lidmaatschap

Advocatenkantoor de Bruyn

Jan de Bruyn

Wie is Jan de Bruyn?
Jan heeft gestudeerd in Groningen en is zijn carri?re gestart bij JPR Advocaten te Groenlo. Na 5 jaar een algemene praktijk te hebben gevoerd, heeft hij zich volledig toegelegd op het arbeidsrecht, het aangrenzende sociaal zekerheidsrecht en het algemeen verbintenissenrecht . In 2004 heeft hij ervoor gekozen zijn eigen praktijk op te richten in zijn woonplaats Lochem om van daaruit ondernemers in het MKB en particulieren middels een persoonlijke, doeltreffende en no-nonsense aanpak bij te staan. Hij procedeert door het hele land, maar zijn grootste werkgebied betreft de provincies Gelderland en Overijssel.

Waarom ben je een eigen advocatenkantoor gestart?
Vanwege de vrijheid. Grote kantoren kiezen vaak voor een maatschap en de besluiten worden dan door meerdere partners genomen. Met een eigen praktijk kun je je eigen koers varen en bepalen op welke manier je werkt. Je hebt minder het idee dat je in een urenfabriek werkt, want dat gaat naar mijn mening soms ten koste van de kwaliteit. Je kunt meer tijd voor de klant nemen zonder dat je gedwongen wordt dat door te berekenen.

Waar ben je in gespecialiseerd?
De rechtsgebieden arbeidsrecht, het daaraan grenzende sociaal zekerheidsrecht en het algemeen verbintenissenrecht (waaronder veel incasso's) vormen de specialisatiegebieden van het kantoor. Je kunt met alle vragen bij mij terecht, die ik altijd in eerste instantie kan beoordelen. Voor kwesties die ik vervolgens vanwege mijn specialisatie niet zelf behandel, werk ik samen met vaste partners in de regio.

Wat is je onderscheidende vermogen?
Flexibiliteit en snelheid. Ik kan direct schakelen, dat hoor ik ten minste vaak van mijn klanten. Er zit geen wachttijd op afspraken en de zaak wordt direct in gang gezet. Met name in ontslagkwesties, maar ook in andere zaken, is dat erg belangrijk. Daarnaast is de kwaliteit van de dienstverlening voor mij uiteraard zeer belangrijk. Zo heb ik ook de postacademische leergang arbeidsrecht aan de Grotius Academie doorlopen en cum laude afgerond en ben ik aangesloten bij de landelijke specialisatieverenigingen in het arbeidsrecht (VAAN) en het proces- en incassorecht (VIA) en bij de regionale specialisatievereniging arbeidsrecht te Arnhem (VAARA).

Sinds kort heb ik ook een gratis spreekuur iedere woensdag van 9:00 tot 13:00 uur. Dit is bedoeld voor zowel ondernemers als particulieren. Na aanmelding wordt 45 minuten gereserveerd, waarin een zaak kan worden beoordeeld en een eerste advies kan worden gegeven.

Hoe zie je de toekomst?
Ik voorzie meer maatwerk binnen de advocatuur, waarbij meer nog dan nu vaste prijsafspraken, min-max tarieven of succes fees hun intrede doen. De cli?nt wil immers terecht van tevoren weten waar hij staat, zowel voor wat betreft zijn kansen als voor wat betreft de kosten. In het persoonlijke contact, de professionaliteit en de snelheid van handelen kan de advocatuur zich naar mijn idee blijven onderscheiden van andere spelers op de markt als rechtsbijstandsverzekeraars, bonden en deurwaarders.

Waar staat Advocatenkantoor de Bruyn over 5 jaar?
Over 5 jaar zou ik graag nog meer dan nu een adviserende rol vervullen voor het MKB en fungeren als een juridische sparringpartner v??rdat zich een geschil voordoet. Nu is het nog vaak zo dat ik als advocaat pas achteraf, nadat een conflict is ontstaan, wordt ingeschakeld. In het adviestraject kunnen echter een hoop conflicten worden voorkomen door het deugdelijk vastleggen van gemaakte afspraken.

Wat zijn je ervaringen met Lochem in Bedrijf?
Het is een leuke, informele netwerkorganisatie met een laagdrempelig en gemoedelijk karakter. Dat geldt zowel voor de organisatie als voor de leden en spreekt me erg aan. Hierdoor leg je makkelijk en op een prettige manier contacten.

vorige pagina

Andere interviews...

Actief in de regio's