home 088 - 54 375 00

Ondernemers
in bedrijf

aanmelden lidmaatschap

Ingrid de Pagter

Gemeente Lochem

De drempel laag en de lijntjes kort - Lochemse wethouder Ingrid de Pagter zoekt lokale ondernemers op
Het gaat goed met de economie; bedrijvigheid en investeringen nemen toe. En dat merken ze ook in Lochem. Wethouder Ingrid de Pagter (portefeuille Economie, Werk en Inkomen & Mobiliteit) is optimistisch over de economische ontwikkelingen in de gemeente. “Er is veel belangstelling van bedrijven om zich hier te vestigen en de verkoop van bedrijfskavels gaat als een trein. En op het nog te ontwikkelen kantorenpark Stijgoort zijn al een groot aantal opties.”

Meer ruimte
Er is veel vraag naar bedrijfsruimte, sommige ondernemers geven aan dat er niet genoeg ruimte is. “We lopen tegen onze grenzen aan”, onderkent de wethouder. Om die reden zet de gemeente vaart achter het ontwikkelen van Diekink. “De ontwikkeling hiervan maakt onderdeel uit van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB). De ontwikkeling van Diekink is als een ‘special’ opgenomen in het RPB, wat betekent dat Diekink onder bepaalde voorwaarden ontwikkeld kan gaan worden. De regio onderkent de nut en noodzaak van de snelle ontwikkeling en heeft inmiddels akkoord gegeven. Als de provincie akkoord is, ontstaat er weer ruimte in Lochem voor nieuwe bedrijven, maar ook voor bestaande bedrijven die willen uitbreiden.”

Ambtelijke molens
‘Ambtelijke molens malen langzaam’ – iets wat veel ondernemers wel eens verzucht hebben. Ondernemers willen kansen grijpen, plannen uitvoeren – ondernemen! Wet- en regelgeving wordt dan vaak als last ervaren. Het lijkt of de (lokale) overheid vooral drempels opwerpt in plaats van mogelijkheden te bieden. Ingrid de Pagter herkent dat gevoel van lokale ondernemers. “Voordat ik hier vorig jaar april wethouder werd had ik tien jaar een eigen bedrijf. Door die ervaring ben ik ook gericht op nieuwe mogelijkheden en ik wil kansen dan ook liefst zo snel mogelijk verzilveren. Binnen de overheid ben je gebonden aan wet- en regelgeving en procedures. Het kan niet altijd zo snel als je zou willen. Tegelijkertijd mag de burger er vanuit gaan dat de overheid transparant en betrouwbaar handelt.” Binnen de kaders van de wet- en regelgeving zoekt de Lochemse wethouder naar mogelijkheden om het ondernemers gemakkelijker te maken om te ondernemen binnen de gemeente.

“Het werkt van twee kanten”, vindt De Pagter. “Er zijn wetten en regels waaraan ondernemers zich moeten houden, denk bijvoorbeeld aan milieuwetgeving. Voor ondernemers betekent dat dat ze formulieren moeten invullen. Er treedt dan vertraging op als zij formulieren niet of niet volledig invullen. Van onze kant willen we een snelle, betrouwbare en laagdrempelige dienstverlening voor de ondernemer en daar hebben we in het afgelopen jaar veel energie in gestoken.”

Werk en inkomen
Ingrid de Pagter is blij met haar functie als wethouder, waarbij werk en inkomen deel uitmaken van haar portefeuille. “Door de vele bedrijfsbezoeken hoor je wat er leeft en speelt binnen de bedrijven. Een van de problemen waar we nu mee te maken hebben is het tekort aan personeel in de verschillende bedrijfstakken. Tegelijkertijd constateerden we dat er nog een behoorlijk aantal inwoners in de bijstand zitten. Om die reden zijn we als gemeente zelf gestart met het organiseren van werkmarkten in samenwerking met Het Plein. Laagdrempelig, in het gemeentehuis. Zo’n honderd werkzoekenden hebben daar potentiële werkgevers ontmoet. Daarnaast zijn we half januari een project gestart waarbij de doelstelling is om ten minste zestig mensen vanuit de bijstand naar werk te helpen.”

Tapasbijeenkomsten
De wethouder zoekt de samenwerking met de ondernemers in de regio. “Ik vind het belangrijk dat de wisselwerking tussen de gemeente en ondernemers soepel verloopt, dat we elkaar weten te vinden. We organiseren bijvoorbeeld tapasbijeenkomsten waarbij ondernemers en gemeente elkaar ontmoeten. Dat zijn laagdrempelige bijeenkomsten, aan het eind van de middag. Voor mij heel zinvol, want je hoort wat er speelt, waar ondernemers tegenaan lopen en wat ze belangrijk vinden. En voor ondernemers verlaagt het de drempel richting de gemeente.”

Een van de onderwerpen tijdens die tapasbijeenkomsten was het plan van de gemeente om een centrum voor jonge ondernemers op te zetten. “Daar zitten we niet op te wachten”, was de reactie van veel aanwezigen. “Ik vroeg waar dan wel behoefte aan is. Het blijkt dat er behoefte is aan mogelijkheden voor starters en ervaren zzp’ers om elkaar te ontmoeten en waar ze ervaringen kunnen delen, van elkaar kunnen leren maar ook diensten uit kunnen wisselen. Dus dat is wat we nu onderzoeken – het oorspronkelijke plan passen we aan om te kunnen voldoen aan waar ondernemers zelf behoefte aan hebben.”

De Pagter wil niet alleen weten waar ondernemers behoefte aan hebben, maar ook wat zij vinden van het ondernemersklimaat in de gemeente. “We willen een MKB-vriendelijke gemeente zijn. Daarom vragen we Lochemse ondernemers hierover een enquête in te vullen. Hoe doen we het nu en wat kan er beter?”

Netwerken
Netwerken is van groot belang voor een wethouder die wil weten wat er speelt en wat de gemeente beter kan doen. Het lidmaatschap van Ondernemers in Bedrijf is belangrijk voor De Pagter. “Als het even kan, ga ik naar de events. Het zijn ideale mogelijkheden om ondernemers te leren kennen, zodat ze mij ook gemakkelijker weten te vinden. De lijntjes moeten kort zijn.”

 

vorige pagina

Andere interviews...

Actief in de regio's