home 088 - 54 375 00

achterhoek
in bedrijf

aanmelden lidmaatschap

Sjef Lommen

Gerrit Komrij College

Gerrit Komrij College Winterswijk – Waardevolle connecties tussen onderwijs en bedrijfsleven
Wat doet een scholengemeenschap tussen de leden van Ondernemers in Bedrijf? “We lijken een vreemde eend in de bijt”, aldus rector Sjef Lommen. “Het Gerrit Komrij College wordt door de overheid bekostigd, maar tegelijkertijd werken we op een bedrijfsmatige manier en we hebben personeel. We worden op een economische basis aangestuurd en ook in het onderwijs worden steeds meer initiatieven ondernomen waarmee het onderwijs meer naar de particuliere sector schuift.”

Middenin de samenleving
De in Winterswijk gevestigde scholengemeenschap biedt alle onderwijsniveaus aan: van leerwegondersteunend onderwijs tot gymnasium. Het college bedient zo’n 1500 leerlingen uit de regio. De band met de regio is belangrijk. “Het beloofde land is niet alleen in de Randstad te vinden”, stelt Sjef. “Het Gerrit Komrij College staat midden in de Winterswijkse samenleving. Met het besef van de verwachte krimp in deze regio, hoort het bij onze taak aandacht te besteden aan de toekomst van de regio en dus ook aan de toekomst van onze kinderen.”

Aansluiting bij het bedrijfsleven
Dat is ook de reden waarom het Gerrit Komrij College aansluiting zoekt bij het bedrijfsleven. “We willen kennis en inspiratie opdoen bij lokale en regionale ondernemingen. We kunnen elkaar ondersteunen, bijvoorbeeld door samen met bedrijfsleven leerlijnen uit te zetten. En wij hopen goed opgeleide mensen te kunnen afleveren voor het bedrijfsleven in de regio.
”Half februari bezochten docenten een aantal ondernemingen, om te zien wat deze bedrijven doen, welke mogelijkheden er voor leerlingen zijn, en om docenten inspiratie voor hun lessen te geven. Het is logisch en waardevol dat onderwijs en bedrijfsleven samen optrekken, vindt Sjef. “We kunnen gezamenlijk inspelen op de grillige arbeidsmarkt.” Het college speelt in op het verwachte tekort aan technisch geschoolde mensen. “Met projecten, techniekdagen, stages en opleidingsplekken motiveren we leerlingen om kennis te maken met technische beroepen. Techniek is niet alleen maar werk waar je vieze handen van krijgt!”

Inspiratie
Sjef ervaart de contacten met het bedrijfsleven als leerzaam en inspirerend. “Bij bezoeken aan bedrijven valt mij het innovatieve vermogen van ondernemers op, en de trots van mensen op hun onderneming. Ondernemers zijn inventief, zoeken steeds naar nieuwe oplossingen. Dat zou je in het onderwijs ook meer willen zien!”
Omgekeerd kunnen ondernemers zich door het onderwijs laten inspireren. Sjef: “Je hoort veel negatieve geluiden over ‘de jeugd’, je hoort stereotyperingen. Ik werk elke dag met jongeren en ik ben juist heel positief: onze leerlingen zijn gemotiveerd en willen graag aan de slag!”

vorige pagina

Andere interviews...

Actief in de regio's