home 088 - 54 375 00

achterhoek
in bedrijf

aanmelden lidmaatschap

Erik Kotte

Unive Oost

Cyberrisico’s voor ondernemers
Dat online ondernemen veel kansen biedt, dat weten de meeste ondernemers wel. Sterker nog, in de meeste sectoren is het simpelweg een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Maar met die kansen komen er ook steeds meer risico’s om de hoek kijken. En daar zijn ondernemers zich vaak veel minder bewust van.
“Dat overkomt mij niet, ik ben toch geen interessante partij.” Die opmerking hoor ik als verzekeringsadviseur vaak wanneer ik het met relaties over cybercrime heb. Of: “Mijn IT’er regelt dit allemaal en die vertrouw ik blindelings.” Begrijpelijke reacties, maar in deze tijden van groeiende cyberrisico’s helaas niet meer realistisch.

De gevolgen van een hack
Dat blijkt ook uit het verhaal van één van mijn relaties, bij wie het computersysteem werd gehackt. De hackers eisten een bedrag aan losgeld, dat betaald moest worden in bitcoins. De ontdekking van zo’n hack is een vreemde gewaarwording, aldus de relatie.
“Toen we ’s ochtends binnenkwamen ontdekten we dat alle pc’s versleuteld waren,” vertelt hij. “Je kunt niets doen, alles ligt plat. We hadden ook geen idee hoe we moesten handelen.”

De relatie ging niet op de eis van de hackers in en deed vervolgens aangifte bij de politie. Daarna begon men met de reconstructie van het computersysteem en werden klanten op de hoogte gebracht. Alles bij elkaar 100 uur aan extra werk, wat een flinke aanslag is op een bedrijf met maar 3 FTE’s.

De huidige situatie is dat er nog steeds belangrijke informatie niet terug is. De hele gebeurtenis heeft uiteraard grote invloed op de omzet en het bedrijfsresultaat van de onderneming. Uiteindelijk kan dit bij sommige bedrijven zelfs tot het faillissement van een bedrijf.

Hoe zit het met de verzekering?
Ik krijg als MKB-adviseur steeds vaker vragen van ondernemers over cyberrisico’s, bijvoorbeeld of deze gedekt zijn door de huidige verzekeringen. De meeste ondernemers hebben een verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid en/of beroepsaansprakelijkheid. Schade veroorzaakt aan derden door cybercrime valt daar in de meeste gevallen echter niet onder.

Daarnaast is de eigen schade niet verzekerd. Denk hierbij aan de kosten voor het melden van een datalek, systeeminbraak, herstel van data, diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie, reputatieschade en bedrijfsschade door omzetverlies. Een aanvullende cyberverzekering biedt hiervoor uitkomst.

Hulp bij schade door cybercrime
Een belangrijk onderdeel van de cyberverzekering is hulp bij schade, maar ook hulp en advies om schade te voorkomen. Verzekeraars zijn er namelijk ook bij gebaat om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.
Mocht er zich toch een cyberschade voordoen, dan kan er direct met de verzekeraar geschakeld worden. Op die manier kunnen er snel adequate maatregelen genomen worden om meer schade te voorkomen.

Advies over cybercrime nodig?
Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Investeren in cyberveiligheid is dan ook een must voor uw bedrijf en uw bedrijfscontinuďteit. Wellicht heeft dit blog u aan het denken gezet en wilt u meer weten over de risico’s en mogelijkheden voor uw bedrijf. Ik ben graag bereid u over deze belangrijke materie te adviseren.

 

vorige pagina

Andere interviews...

Actief in de regio's